Lyssnande, visioner, tankar och känslor

av Fredrik Hagstedts Medvetenhetsverkstad

Jag vill fortsätta reflektera löpande kring lyssnande. Just nu, som för det mesta, har jag ett antal saker på gång, där det är viktigt att lyssna inåt, både för att lösa uppgifter, men också för att välja vilka som jag bör lägga mest fokus på.

Jag har bland annat ett stort ”projekt” på gång kring lyssnande – möten – publikutvecklingarbete. Det är delvis en studie, delvis en början på ett möjligt nätverk, och vad de konkreta resultaten ska bli är svårt att ana ännu. Fast jag vet ju, att när saker lyckas, beror det ofta på att det fanns en stark drivkraft bakom, en vision om möjliga resultat. Därmed vet jag att det är viktigt att hitta den visionen – detta kan uttryckas på olika sätt: att öppna sig för den, att skapa den, eller att se den. Eller varför inte lyssna efter den…

Att lyssna inåt efter sina egna visioner, egna drivkrafter, egna kärnvärderingar, är svårare än vad som verkar rimligt. Det är många gånger svårt att höra sina egna tankar, det finns så mycket brus omkring oss, och inne i oss, som stör… Med egna tankar menar jag de lite djupare liggande, längre tankekedjorna som bygger på reflektioner grundade på kunskaper och erfarenheter från (hela) livet. Det finns en massa ytliga tanketrassel som lägger sig i vägen, och försöker göra gällande att de är ens egna viktiga tankar, men de är sällan vare sig originella eller till någon hjälp; dessutom insnärjda i känslor av alla de sorter. Jag har inget emot känslor, tvärtom jag är positiv till känslor och söker att öppna mig för dem, men när de blir för komplicerade tenderar de att kväva en, hindra flödet. Därför är ”rena” känslor att föredra. Ren glädje, ren smärta, ren ilska. Inte komplex av motstridiga känslor, eller känslor som multiplicerar varandra till ett ohanterligt lidande.

Att höra sin egen röst, sina egna tankar kräver inte bara tillräcklig tystnad i omgivningen, det tar också tid. Det tar tid att få någotsånär tyst på det egna tankebruset. De underliggande tankarna hörs inte förrän bruset dämpats.