Lyssna djupare

För ett empatiskt utforskande lyssnande

Månad: mars, 2012

Lyssna inåt och utåt

Är det lämpligt att tala om att lyssna till sitt inre?

Vad finns därinne? Är det värt att lyssna på?

 

Kanske bäst att jag håller mig till de säkra ytorna, det som finns utanpå, det som inte är så oroväckande.

 

Våga, våga inte?

 

När jag talar om att lyssna till sitt inre menar jag att öppna sig för sina starka sidor, plocka fram det bästa hos sig själv, förstå sina egna drömmar och mål i tillvaron…

Allt detta för att ge sig själv chansen att leva det liv man egentligen vill leva. Ju fler som strävar efter det, desto bättre värld får vi. -Tror jag i varje fall.

 

Att bara se till sitt eget är inte nog.

Att lyssna djupare är inte en metod, utan ett resultat av en metod, ett resultat som är möjligt att nå genom att följande villkor uppfylls:

1) att det finns något att lyssna på

2) att någon vill lyssna

3) att denne tar sig tid

4) koncentration

5) tålamod

 

Musik blir meningsfull när någon lyssnar på ett meningsfullt sätt på den. Vad som är meningsfullt är förstås olika för var och en, det viktiga är att göra klart för sig själv vad man tycker är meningsfullt, sedan kan strävan att uppnå detta börja. Att dra slutsatsen att det man redan känner till är meningsfullt kan leda vilse. Det gäller att vidga sitt perspektiv (fast bara om man finner det meningsfullt…)